Valpreventie

Vallen

In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Ook het aantal overlijdensgevallen als gevolg van een val neemt toe. Dit alles maakt vallen, en met name het voorkomen daarvan, een belangrijk aandachtspunt voor de gezondheidszorg.

Het doel daarvan is de kans op vallen te verminderen en na een eventuele val de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een programma gericht op het verbeteren van kracht (van het gehele lichaam en specifiek de benen) en balans een afname geeft van de kans op vallen en de kans op een breuk als gevolg van vallen verminderd.

loopladder.jpg

Valpreventie

Valpreventie is het voorkomen van valongevallen door middel van bewustwording van risicofactoren, verbetering van balans, mobiliteit, conditie en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.

Valpreventie bestaat uit voorlichting en praktische oefeningen. Tijdens de trainingsweken voert u praktische oefeningen uit op uw eigen niveau. Deze oefeningen zijn gebaseerd op de principes van Tai Chi. Dat is een bewegingsleer met aandacht voor balans, het contact met de grond en het verplaatsen van het lichaamsgewicht. U leert om in balans te blijven en steviger op de benen te staan. U ontwikkelt sterkere benen en verbetert uw evenwichtsgevoel.   Tijdens het eerste gesprek wordt in kaart gebracht hoe groot het risico op vallen is. Er worden testen gedaan om de begin en eindsituatie te meten. Ook wordt er samen met u gekeken naar factoren in en om huis die de kans op vallen vergroten en die mogelijk aangepast kunnen worden.

Indien nodig zal onze behandelend therapeut de behandeling afstemmen met andere zorgverleners.

Bent u gevallen of heeft u angst voor vallen, neem dan contact met ons op.