Geriatrische Fysiotherapie

Nederland vergrijst, en verwacht wordt dat deze vergrijzing zal doorzetten tot 2060. Fysiotherapeuten hebben om deze reden steeds meer ouderen onder behandeling. Door de vaak complexe situatie (ouderen hebben vaak een combinatie van aandoeningen) vergt het behandelen en begeleiden van deze patiënten een eigen aanpak. 

Geriatrische fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek.

Klachten die vaker voorkomen bij ouderen zijn Diabetes type II, artrose, Parkinson, beroerte of CVA, wervelkanaalstenose.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Andere aandachtsgebieden van de geriatriefysiotherapeut zijn: valpreventie en advisering ten aanzien van bijvoorbeeld hulpmiddelen en omgeving.