Hartrevalidatie

Bij PMC Fysiotherapie kunt u, op verwijzing van de cardioloog (of sommige gevallen de huisarts), terecht voor hartrevalidatie. Onder hartrevalidatie verstaat men de revalidatie na een hartinfarct, een bypass, een angioplastiek, een hartklepoperatie of revalidatie bij hartfalen.

hartenvaatklachten.jpg

Behandeling

Het doel van de hartrevalidatie is:

Bij de hartrevalidatie wordt in eerste instantie een intakegesprek afgenomen, waarin wordt gevraagd naar de ziektegeschiedenis, de klachten op dit moment, medicijngebruik, problemen waar u in het dagelijks leven tegen aanloopt, het gewenste einddoel van de therapie, en andere relevante zaken.

Vervolgens zal de fysiotherapeut één of meerdere conditie- en/of spierkrachttesten bij u afnemen.

Hierna begint de trainingsfase: de fysiotherapeut stelt een voor u op maat gemaakt oefenprogramma op, waarin zowel conditie als kracht worden getraind. Hierbij kan de fysiotherapeut u advies of informatie geven over gezonde leefgewoonten en sportbeoefening.

Aan het eind van de behandeling, en mogelijk ook tussentijds zal de fysiotherapeut nogmaals de conditie- en/of spierkrachttesten bij u afnemen, om de gemaakte vooruitgang te meten.

Vergeet u niet te vermelden wanneer u een pacemaker of ICD hebt, of wanneer u bepaalde medicijnen gebruikt die de hartslag beïnvloeden? Dit kan de keuze van de fysiotherapeut voor een bepaalde test of training beïnvloeden.

 

Beroerte / CVA 

Bij PMC Fysiotherapie kunt u terecht voor behandeling bij na een beroerte of CVA. Meer informatie hierover vind u op de pagina Netwerken onder het kopje CVA Netwerk Noord-Holland