Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

Therapeutisch Elastische Kousen helpen bij problemen met de bloedsomloop en het lymfestelsel. Ze bevorderen de doorstroming en voorkomen stuwing. Medische redenen voor kousen zijn bijvoorbeeld spataderen, oedeem (vocht) in de benen, lymfoedeem in benen of armen, of een doorgemaakte trombose.

Deze kousen worden door een gecertificeerde “aanmeter” (oftewel bandagist) aangemeten tijdens een afspraak, waarbij de persoonlijke situatie van de drager uitvoerig wordt besproken. Er kunnen diverse redenen zijn om voor een bepaalde kous te kiezen. Ook is het mogelijk dat er door de kenmerken van het ziektebeeld, de maatvoering et cetera minder keuze is.

Wij helpen u daar graag bij en kennen het naadje van de kous.

TEK worden als hulpmiddel vergoed uit uw basisverzekering. Hierdoor worden er geen kosten voor deze verstrekking bij u in rekening gebracht. Wel heeft elke verzekerde in Nederland te maken met de wettelijk vastgestelde Eigen Bijdrage.

Wat krijg ik van mijn verzekering?

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op twee stuks of twee paar kousen per periode van doorgaans 12 maanden (enkele verzekeraars hanteren 14 maanden).

Daarnaast heeft u meestal recht op aan- en uittrekhulpmiddelen, zoals een glijzak. Indien u hierdoor zelf uw kousen aan en uit kunt trekken, worden deze hulpmiddelen door uw verzekering verstrekt (?? bedoelen ze niet vergoed ??). PMC Fysiotherapie (of Doove Venocare?) kan deze hulpmiddelen leveren.

Indien u niet meer in staat bent zelf uw kousen aan en uit te trekken en zorg betrekt voor deze handelingen, dient de zorgverlener zorg te dragen voor adequate hulpmiddelen.

Worden klasse 1 kousen ook vergoed?

In Nederland worden klasse 1 kousen in principe niet vergoed. Toch zijn er zorgverzekeraars die de vergoeding van klasse 1 Supp-hose kousen (zoals de Cotton Support Socks en Jet Legs) opgenomen hebben in hun aanvullende verzekering. De verzekerde betaalt de rekening aan Doove Venocare en kan de kosten vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Het is dus raadzaam de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen.

Ik heb misschien wel kousen nodig. Wat te doen?

U dient in alle gevallen eerst naar uw huisarts te gaan. Deze kan vaststellen of kousen voor uw situatie geschikt zijn. Indien dit het geval is, zal er een verwijsbriefje ingevuld moeten worden. Dat mag een standaardbriefje van de huisarts zijn.

U kunt ook op de website van Doove Venocare ( www.doove.nl) een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier moet door de huisarts worden ondertekend. Met dit briefje kunt u contact opnemen met PMC Fysiotherapie en wij maken dan een afspraak voor aanmeten in de praktijk. Mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen, dan meten wij ook bij u thuis aan.

Tevens is het mogelijk via Doove een afspraak te maken. Dan dient u het briefje via de post of fax te versturen naar Doove en zij nemen dan contact met u op.

Wat gebeurt er tijdens een aanmeetafspraak?

Om de juiste kous te kunnen kiezen, is het belangrijk uw benen of armen te zien, met u te overleggen en eventuele oplossingen ter plekke uit te proberen. Er wordt geoefend met het aan- en uittrekken van de kous. We meten uw armen of benen op en proberen de kousen zo snel mogelijk te leveren. Indien gewenst, maken we nog een controleafspraak.

Hoe lang duurt een afspraak?

Een afspraak duurt doorgaans tussen de 15 en 30 minuten.

Ik ben gezwachteld, is dat een probleem?

Nee. U kunt zonder problemen gezwachteld naar een afspraak komen (of wij komen bij u thuis). Wij hebben zelfs graag dat u de zwachtels omhoudt! Gelieve dit bij het maken van de afspraak door te geven. Mochten de kousen na het aanmeten niet direct geleverd kunnen worden, dan is het belangrijk dat u weer gezwachteld wordt tot de kousen er zijn.