Manuele therapie

In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker. 
Enkele voorbeelden:
- hoofd- en nekpijn die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
- nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
- klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
- lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
- bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
- kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.
Of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

 

PMC2014_119.jpg

Over de verwijzing voor en de vergoeding van manuele therapie

Uw manueeltherapeut is vrij toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt.
Natuurlijk kunt u ook overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u  met een gerichte verwijzing van een arts of specialist naar een manueeltherapeut voor onderzoek en/of behandeling.

De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars is de vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket opgenomen. Wilt u weten of manuele therapie door uw verzekering vergoed wordt? Vraag dit dan na bij uw zorgverzekeraar.

Over de beroepsorganisatie van manueeltherapeuten en de kwaliteitsbewaking

Bij PMC Fysiotherapie is Niklas Johannink werkzaam als manueel therapeut, en is geregistreerd bij zowel de NVMT als het KNGF

Over de manueeltherapeut en opleiding

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. Zowel voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), als voor het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dient men afgestuurd te zijn aan één van de vijf erkende opleidingen, die allen voldoen aan het landelijk functie-opleidingsprofiel. De erkende opleidingen zijn:
- Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT)
- Stichting Maitland-Concept
- Opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OOMT)
- Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht
- GGS Manuele Therapie Vrije Universiteit Brussel (VUB Brussel/België)

Maak direct een afspraak