Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

Therapeutisch Elastische Kousen, ook wel steunkousen genoemd helpen bij problemen met de bloedsomloop en het lymfestelsel. Ze bevorderen de doorstroming en voorkomen stuwing. Medische redenen voor kousen zijn bijvoorbeeld spataderen, oedeem (vocht) in de benen, lymfoedeem in benen of armen, of een doorgemaakte trombose.

Aanmeten van Therapeutische Elastische Kousen (TEK) ofwel steunkousen bij PMC Fysiotherapie te Beverwijk

Deze kousen worden door een gecertificeerde “aanmeter” (ook wel bandagist) aangemeten tijdens een afspraak, waarbij de persoonlijke situatie van de drager uitvoerig wordt besproken. Er kunnen diverse redenen zijn om voor een bepaalde kous te kiezen. Wij helpen u daar graag bij en kennen het naadje van de kous.

Vergoeding

TEK worden als hulpmiddel vergoed uit uw basisverzekering. Hierdoor worden er geen kosten voor de verstrekking bij u in rekening gebracht. Wel heeft elke verzekerde in Nederland te maken met de wettelijk vastgesteld eigen risico.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op twee stuks of twee paar kousen per periode van doorgaans 12 maanden (enkele verzekeraars hanteren 14 maanden).

Daarnaast heeft u meestal recht op aan- en uittrekhulpmiddelen, zoals een glijzak. Indien u hierdoor zelf uw kousen aan en uit kunt trekken, worden deze hulpmiddelen door uw verzekering verstrekt. PMC Fysiotherapie kan u in samenwerking met eMJe deze hulpmiddelen leveren.

Indien u niet meer in staat bent zelf uw kousen aan en uit te trekken en zorg nodig hebt voor deze handelingen, dient de zorgverlener zorg te dragen voor adequate hulpmiddelen.

Worden klasse 1 kousen ook vergoed?

In Nederland worden klasse 1 kousen in principe niet vergoed. Toch zijn er zorgverzekeraars die de vergoeding van klasse 1 Supp-hose kousen (zoals de Cotton Support Socks en Jet Legs) opgenomen hebben in hun aanvullende verzekering. De verzekerde betaalt de rekening aan eMJe en kan de kosten vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Het is dus raadzaam de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen.

Ik heb kousen nodig. Wat moet ik doen?

U dient in alle gevallen eerst naar uw huisarts te gaan. Deze kan vaststellen of kousen voor uw situatie geschikt zijn. Indien dit het geval is, zal u een verwijsbrief krijgen. U kunt ons dan benaderen voor een afspraak. Dit gebeurt bij voorkeur op een van onze locaties (aanklikbaar maken) . Mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen, dan meten wij ook bij u thuis aan.

Tevens is het mogelijk via eMJe een afspraak te maken. Dan dient u de verwijsbrief via de post of fax te versturen naar eMJe en nemen zij contact met u op.

Wat gebeurt er tijdens een aanmeetafspraak?

Om de juiste kous te kunnen kiezen, is het belangrijk uw benen of armen te zien, met u te overleggen en eventuele oplossingen ter plekke uit te proberen. Het is hierbij geen probleem als u reeds gezwachteld bent, we hebben graag dat u de zwachtels in dit geval omhoudt. Gelieve dit bij het maken van de afspraak wel door te geven.

We meten uw armen of benen op en proberen de kousen zo snel mogelijk te leveren. Indien gewenst, maken we nog een controleafspraak. Ook wordt er geoefend met het aan- en uittrekken van de kous.

Een afspraak duurt doorgaans tussen de 15 en 30 minuten.

Maak direct een afspraak